Mobilní-operátoři.eu

Úvodní stránka >> Přenos čísla

Přenos čísla

V poslední době došlo v České republice k prudkému nárůstu počtu nových mobilních operátor a zákazník tak má nově možnost si vybrat ne z tří, jak tomu bylo až do nedávna, ale rovnou z několika desítek mobilních operátorů. Po období, kdy minuta volání stála klidně 4–5 Kč a účtovalo se výhradně tarifikací 60+60, tedy pro klienty maximálně nevýhodně po celých minutách, klesly v posledních měsících ceny až k 1–2 Kč za minutu (viz. naše srovnání cen mobilních operátorů, kde je to vidět asi nejlépe) a nezřídka se setkáme už i se supervýhodnou tarifikací po jednotlivých vteřinách neboli 1+1 (zde opět odkážeme například na recenzi Ha-loo mobilu, Voocallu, ČEZ Mobilu a řady dalších).

K čemu by ale byla takto výhodná nabídka, kdyby nebylo možné jednoduše změnit stávajícího operátora a přejít k jinému. Přenos mobilního čísla je naprostou klíčovou záležitostí a bez této možnosti by si málokdo uměl změnu operátora vůbec představit. Naštěstí i v tomto ohledu se toho v posledních měsících opravdu hodně zlepšilo a v současné době je tak možné libovolně přenášet telefonní číslo od/k jakéhokoliv mobilního operátora a to pouze za 4 dny. Trh mobilních operátorů tak v tuto chvíli připomíná trh energetických společností, kde k podobnému otevření došlo před několika lety. Změna dodavatele elektřiny nebo plynu je nyní velmi jednoduchá a stejně tak už je tomu naštěstí i v případě změny mobilních služeb.

Změna mobilního operátora jednoduše za 4 dny

Od září 2013 trvá nově přenos čísla mezi kterýmkoliv mobilním či virtuálním operátorem pouze 4 dny. Ještě před tímto datem celý proces zabral minimálně 10–14 dnů. Cílem tohoto opatření je ze strany Českého telekomunikačního úřadu ještě více podnítit konkurenci. Jak jsme již zmínili, přenos čísla je možný u každého operátora, je však nutné počítat s tím, že celý proces nemusí být zadarmo a obvykle vyjde na několik set korun, které zaplatíte novému operátorovi.

Za přenesení čísla musíte u menších operátorů zaplatit

Na první pohled je to zcela nelogické – proč by měl člověk platit za to, že chce začít využívat a každý měsíc pravidelně platit za služby nového operátora. Ten by se měl přeci radovat, že se k němu rozhodl někdo přejít a spíše ho za jeho rozhodnutí odměnit než potrestat několikaset korunovým jednorázovým poplatkem. Realita ale taková, že za Váš odchod musí nový operátor tomu stávajícímu zaplatit a to různě velkou sumu, podle vaší výše měsíční útraty. Poplatek za přenesení čísla, který od vás nový operátor vybere, tak nejde do kapsy jemu, ale zaplatí často ještě vyšší sumu operátorovi stávajícímu.

Pouze největší operátoři si mohou tento poplatek za přenos dovolit absorbovat do svých počátečních nákladů a tento úkon tak u nich je zcela zdarma. Doporučujeme proto se na našich stránkách předem podívat na konkrétní recenze jednotlivých operátorů, kde pokaždé poplatek za přenos čísla uvádíme v článku. Jen pro představu – T-Mobile, O2, Vodafone, Tesco Mobile, Mobil.cz, Kaktus, Studenfone, ČEZ Mobil, Centropol Mobil a někteří další poplatek neúčtují.

U menších virtuálních operátorů je tento poplatek téměř pravidlem – 99mobile (a s ním spojení operátoři Komutel, SeniorTel a Cool Club) účtují 300 Kč, Air Telecom rovněž 300 Kč, GoMobil 150 Kč a 250 Kč za odchod, Odorik 250 Kč a u Startelu 99 Kč a pokud do 12 měsíců odejdete jinam, vznikne Vám povinnost doplatit dalších 201 Kč). Dalším výdajem je také koupě nové SIM karty u operátora, ke kterému se chystáte přejít. Starou SIM kartu nelze totiž použít a posléze bude deaktivována. I nový SIM karta vyjde dráž u menších virtuálních operátorů a ti větší ji opět často rozdávají zdarma.

Důležité podrobnosti o přenesení čísla

Nejprve je třeba si uvědomit, že k novému operátorovi se přenáší skutečně jen samotné číslo a nezáleží tedy vůbec na službách, které máte na svém účtu momentálně aktivní. Lze tak přenést číslo běžné předplacené karty u jednoho operátora na paušál od jiného operátora a nebo i obráceně, z paušálu přejít zpět na předplacenou kartu s dobíjecím kreditem pomocí kupónů. Stejně tak můžete z nejvyššího tarifu u jednoho operátora přejít na nejnižší tarif u operátora jiného a obráceně. Momentálně využívané služby tak nehrají u možnosti přenosu telefonního čísla žádnou roli. Jediné co není možné je přenést mobilní číslo na číslo pevné telefonní linky nebo opačně.

V případě tarifu bez úvazku nebo přeplacené karty je přechod k jinému operátorovi (za předpokladu, že máte řádně uhrazeny všechny závazky) bezproblémový a dojde k němu většinou na konci zúčtovacího období respektive ihned v případě předplacené karty. Pokud jste však podepsali smlouvu na dobu určitou, vznikne Vám odchodem povinnost uhradit 1/5 součtu zbývajících měsíčních paušálů, jako pokutu za předčasnou výpověď smlouvy.

Po celou dobu přenosu je také vaše číslo aktivní a každý se vám může dovolat. K samotnému přenosu dojde obvykle mezi půlnocí a šestou hodinou ranní, kdy je stávající SIM karta deaktivována a je nutné ji v telefonu vyměnit za novou. V tomto časovém rozmezí také může být vaše číslo maximálně na několik minut nedostupně. Konkrétní datum přenosu čísla se předem přesně určí a od tohoto okamžiku již pak nelze přenos čísla nijak zrušit. Těsně před samotným přenosem budete ještě předem kontaktování automatickou SMS na určené telefonní číslo, takže se nemusíte bát, že byste toto datum promeškali. Na závěr dodáváme, že nevyčerpaný kredit na staré SIM kartě se nepřevádí a doporučujeme ho tedy před tím řádně vyčerpat.

Návod na přenos telefonního čísla

Od 1.9. 2013 došlo v celém postupu přenosu telefonního čísla k výrazným změnám. Nejenže se celý proces zrychlil na pouhé 4 dny, ale i se pro zákazníka významně zjednodušil. Níže uvádíme obecný návod, jak celý přenos nyní nově probíhá. Je však třeba zmínit, že u každého operátora se může drobně lišit, proto je vhodné si jednotlivé podrobnosti nastudovat přímo z hlavních stránek operátora nebo se poradit ne příslušné infolince. Obecný postup je následovný.

  1. Kupte si SIM kartu operátora, ke kterému se chystáte přejít. Na čísle této SIM karty nezáleží, protože po úspěšném přenosu její číslo zanikne. Veškerý kredit na této nové SIM kartě zůstane i po přenesení čísla v platnosti a i v případě přechodu na tarif bude připsán ve prospěch 1. faktury. Kredit na staré SIM kartě však nenávratně propadne a proto je důležité, ho předem spotřebovat.
  2. Zakoupenou SIM kartu vložte do mobilu a podle návodu přiloženého ke kartě ji aktivujte.
  3. Kontaktujte svého stávajícího operátora a sdělte mu svůj záměr odejít. Je jedno zda k tomu využijete hlasovou samoobsluhu, telefonní infolinku, internetový formulář nebo osobní návštěvu v prodejně. Stávající operátor Vám po obdržení výpovědi sdělí tzv. ČVOP. ČVOP je 14-ti místní autorizační kód, který využijete následně k samotnému přenosu a jeho platnost je 60 dní.
  4. S platným ČVOP v ruce se již můžete spojit se svým budoucím operátorem, ke kterému jste se rozhodli přejít. Toto číslo mu sdělíte a ten by se již měl postarat o zbytek. Společně se také domluvíte na konkrétním datu, kdy k přenosu dojde. Den předem Vám pak ještě přijde informační SMS, abyste na tento den nezapomněli.
  5. Přenos čísla probíhá mezi půlnocí a 6 hodnou ranní. V jeho průběhu Vám bude stará SIM karta deaktivována a aktivováno stávající číslo na SIM kartě nové. Ráno tak již stačí v mobilu prohodit SIM karty a tím je celý proces úspěšně dokončen.

Tagy: přenos telefonního čísla, přenesení čísla, přenos čísla t-mobile, přenos čísla bleskmobil, přenos čísla o2, přenos čísla k jinému operátorovi, přenesení čísla k o2, přenos čísla, přenesení čísla k blesk mobilu

TOPlist